Termeni si Conditii utilizare site

Condiţii de utilizare

Accesul şi utilizarea website-urilor www.3am.ro, www.3amproductionmusic.com, www.3ammusic.ro, a tuturor website-urilor spre care veţi fi redirecţionaţi, precum şi utilizarea serviciilor de căutare şi descărcare oferite de aceste site-uri ale librăriilor de muzică pentru producţie audiovizuală ("servicii"), se supun acestor Termeni şi Condiţii.

 Prin utilizarea site-urilor şi/sau serviciilor pe care le oferim se consideră că sînteţi de acord cu toate clauzele şi condiţiile cuprinse în prezenta comunicare şi nu veţi folosi site-urile şi/sau serviciile în orice alt mod care contravine acestor Termeni şi Condiţii. Dacă nu sînteţi în totalitate de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, atunci accesul şi utilizarea site-urilor şi/sau a serviciilor nu vă vor fi permise.

Modificări ale site-ului şi serviciilor

3am Consult srl, în calitate de administrator al site-urilor indicate în primul paragraf, îşi rezervă dreptul de a actualiza şi/sau modifica aceşti Termeni şi Condiţii în orice moment. Utilizarea în continuare a site-urilor şi/sau serviciilor actualizate vor fi tratate ca accept de către dumneavoastră a acestor modificări. Semnalarea unor modificări aduse acestor Termeni şi Condiţii va fi indicată printr-o schimbare în dată din partea de sus a acestei pagini. 3am Consult îşi rezervă dreptul, din orice motiv, la discreţia sa, de a anula, modifica sau întrerupe orice funcţii ale site-urilor şi/sau serviciilor.

 Site-ul oferă acces la muzică de producţie pentru profesioniştii care lucrează în film, televiziune, radio, webdesign, publicitate şi producţie video de orice natură, oferind posibilitatea de a asculta muzică şi a evalua compatibilitatea melodiilor pentru utilizarea  lor într-o producţie şi posibilitatea, cu acordul administratorului, de a descărca înregistrări în scopul utilizării într-o producţie, cu asigurarea tuturor autorizaţiilor necesare pentru o astfel de utilizare.

Nume Utilizator şi Parola

Capacitatea de a accesa toate facilităţile oferite de site depinde de acceptarea dvs. ca utilizator autorizat al site-ului.  Procesul de înregistrare este liber şi automat, dar pentru a completa procesul de autorizare va trebui să furnizaţi anumite informaţii. Sînteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii numelui de utilizator şi a parolei şi, de asemenea, pentru toate activităţile care au loc atunci cînd numele de utilizator şi parola sunt folosite pentru a vă conecta la site-uri. Sînteţi de acord să ne anunţaţi imediat cînd suspectaţi orice utilizare neautorizată a numelui dvs. de utilizator şi a parolei sau orice altă încălcare a securităţii. În nici un caz 3am Consult nu fi răspunzătoare pentru orice pierderi indirecte sau aferente sau alte daune care rezultă din divulgarea numelui de utilizator şi/sau a parolei.

Utilizare licită

Sînteţi de acord să utilizaţi site-urile şi serviciile în conformitate cu scopul prevăzut de 3am Consult şi vă angajaţi să nu folosiţi site-urile şi/sau serviciile în orice mod care încalcă dreptul de autor, drepturile producătorilor de fonograme, marcă înregistrată, brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Reziliere

3am Consult srl are dreptul de a restricţiona accesul dvs. ca utilizator autorizat fără preaviz, în orice moment, dacă se constată încălcarea de către dumneavoastră a Termenilor şi Condiţiilor. Sînteţi de acord că 3am Consult nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte pentru orice restricţionare a accesului la site-uri sau servicii, inclusiv suspendarea sau întreruperea site-urilor si/sau serviciilor.

Link-uri către site-uri deţinute de terţe parţi

Site-ul www.3am.ro include link-uri spre diferite site-uri controlate de către terţi.  Sînteţi de acord că 3am Consult nu este responsabilă pentru conţinutul şi disponibilitatea oricăruia dintre aceste site-uri.  Este responsabilitatea dumneavoastră să respectaţi termenii şi condiţiile de acces şi utilizare impuse de fiecare dintre aceste site-uri.

Informaţii utilizator

În cazul în care în cursul utilizării site-ului vi se cere să furnizaţi informaţii, utilizarea unor astfel de informaţii este guvernată de politica noastră de confidenţialitate în condiţiile legii.

Drepturi de Proprietate Intelectuală

Toate drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală în toate textele, imaginile, imaginile grafice, înregistrările sonore, compoziţiile muzicale, software-ul şi alte elemente de conţinut de pe site-ul www.3am.ro sunt deţinute de 3am Consult sau sînt incluse cu permisiunea proprietarului.

Toate drepturile proprietarilor de înregistrări sonore, compoziţii muzicale şi ale artiştilor interpreţi sau executanţi, în ceea ce priveşte conţinutul de pe site-uri sînt rezervate. Prezentarea neautorizată în public, radiodifuzarea sau orice comunicare publică, copiere şi distribuţie sînt interzise. Este interzisă copierea fişierelor de muzică prin orice procedeu fără acordul 3am Consult. Orice utilizare fără autorizaţie se pedepseşte conform Legii.

Aveţi dreptul să utilizaţi site-urile şi serviciile în scopul de a cauta şi de a descărca muzică pentru uz profesional, în producţii audio, audio-vizuale şi film, teatrale, coregrafice sau de sonorizare sau orice alt mod agreat de 3am Consult.

Imaginile, mărcile comerciale şi mărcile afişate pe site sunt protejate de drepturile de autor, drepturile de proprietate industrială şi nu pot fi reproduse sau însuşite în nici un fel fără acordul scris al proprietarului respectiv.

Toate modurile de utilizare a muzicii descărcate de pe site-uri trebuie să fie licenţiate în scris de editorul de muzică relevant sau de agentul desemnat al acestuia. 3am Consult garantează că are autoritatea de a emite licenţe de utilizare pentru toate colecţiile prezentate pe site.

Drepturi rezervate: producţiile dumneavoastră care includ muzica licenţiată de 3am Consult se supun reglementărilor privind comunicarea publică a operelor protejate. Este interzisă comunicarea publică, radiodifuzarea şi toate celelalte moduri de comunicare catre public a producţiei sau înregistrării fără o licenţă separată emisă de societăţile de drepturi de autor acreditate (în cazul României, UCMR-ADA şi UPFR). Este obligaţia dumneavoastră să informaţi utilizatorii producţiilor dumneavoastră asupra conţinutului muzical al acestora, cu indicarea obligatorie a fiecărui titlu, catalogului, codului piesei şi duratei de utilizare. Persoanele care realizează actul comunicării publice au obligaţia de a informa societăţile de gestiune colectivă în legătură cu orice astfel de utilizare, în baza documentaţiei furnizate de dumneavostră.

Daune

Sunteţi de acord să despăgubiţi 3am Consult contra tuturor costurilor, cererilor, procedurilor şi daunelor, inclusiv propriile cheltuieli juridice rezonabile suportate de catre aceasta, survenite în orice mod cauzat de orice încălcare de catre dvs. a acestor Termeni şi Condiţii, precum şi împotriva oricărei pretenţii sau cerereri survenite împotriva 3am Consult de la o terţă parte care decurg din utilizarea ilicită de către dumneavoastră a site-urilor şi/sau a serviciilor.

Avertismente şi limitarea răspunderii

În măsura permisă de lege, 3am Consult nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru orice pierdere sau daună de orice natură, fie directă sau indirectă, inclusiv orice pierderi de profit sau orice daune suferite sau suportate de către dumneavoastră care decurg din sau în legătură cu utilizarea website-urilor şi/sau a serviciilor. Utilizarea de către dumneavoastră a website-urilor şi serviciilor este pe propriul dvs. risc., site-urile şi serviciile sînt furnizate pe principiul "aşa cum sînt" şi "aşa cum sînt disponibile", fără nicio garanţie de nici un fel cu privire la conţinutul şi acurateţea informaţiilor, utilitatea, titlul, non-încălcarea dreptului comunitar, potrivirea pentru un anumit scop sau că site-urile şi serviciile vor satisface cerinţele dumneavoastră. În plus, 3am Consult nu oferă nici o garanţie că funcţionalitatea site-urilor Web şi a serviciilor nu va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că site-urile şi serviciile sau serverul care le face disponibile sînt lipsite de viruşi sau orice alt element care poate fi dăunator sau distructiv. Dacă sînteţi nemulţumit de site-uri sau servicii, singura rezolvare este de a înceta utilizarea lor.

© 2013 - 2024 3am Music - All rights reserved.